Paltalk MOD 100 Nickname 1 Room Trên 1 Máy Tính

Đăng nhập để download
 • Hướng dẫn cài đặt, chú ý làm và cài đặt theo hướng dẫn bên dưới
 • Sau khi download file extract ra chung 1 folder và tiến hành cài đặt
 • —————————————————————————–

 • Bước 1 cài đặt Bluestacks Máy ảo Android
 • Chạy File
 • Step 1
 • Sau khi đã cài đặt file step 1 xong bạn mở máy ảo lên icon trên màn hình và khởi động máy ảo như hình bên dưới

– Bước 2

 • Cài đặt Paltalk vào máy ảo android, extract folder Step 2 run
 • Step 2
 • Step 3
 • Step 4
 • Step 5

– Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ được 4 icon Paltalk và 1 icon PowerVPN như hình dưới

-Bước 3

 • Cài đặt cấu hình cho máy ảo, vào setting hình răng cưa, và cài đặt như hình bên dưới

-Bước 4 Hướng dẫn sử dụng

 • Sau khi đã cài đặt hoàn tất các bước trên bây giờ phải clone copy ra thêm nhiều máy ảo để sử dụng nhiều nick theo các bạn muốn, 1 máy ảo sẽ online được 4 nick vào chung 1 room
  • Lone copy máy ảo thêm ra
  • 1: mở icon ngoài màn hình
 • làm theo như hình bên dưới
 • Thay thế số 1 bằng số lượng máy ảo cần tạo, ví dụ 5 máy = 20 nick
 • sau khi tạo xong click start để chạy máy ảo sử dụng

-2 Sử dụng online vào nick

 • 1 chạy Power VPN, chọn 1 quốc gia để kết nối vào như hình dưới
 • 2 Chạy từng Paltalk và online vào từng nick và sử dụng

———————– KẾT THÚC————————————