VST Plugin

+ MusicBot will use the installed effects to produce the best quality sound

+ MusicBot sẽ dùng effects đã cài vào để phát ra âm thanh chất lượng tốt nhất

Chuyển lên trên