MusicBot Online

 • Phần Mềm Bot Nhạc Paltalk Mới 2023, Miễn Phí
 • Chú ý: chỉnh Paltalk GA thành Multi-Window để sử dụng Bot
 • Vui lòng tắt Antivirus, khi tải và cài đặt bot
 • Nếu cài bot không chạy được thì tải và cài đặt 2 file bên dưới vào

 • chú ý: để sử dụng MIC hãy chọn như hình bên dưới
 • LỆNH CHATTER:
 • !f ( tìm nhac)
 • !a (add nhac)
 • !n (bài tiếp theo)
 • !fav (xem nhạc yêu thích)
 • !l (giới hạn yêu cầu)
 • !t (kiểm tra)
 • !unmk (xóa nhạc yêu thích)
 • !rmme (xóa hết nhạc yêu cầu)
 • !rmfav (xóa hết nhạc yêu thích)
 • !mkme ( thêm tất cả nhạc yêu cầu vào favorites)
 • !rm [a,b,c] (xóa bài hát yêu cầu)
 • !copy [Nick] (sao chép nhạc)
 • !us (xem quyền hạn)
 • LỆNH ADMIN
 • !pause (tạm dừng)
 • !play (phát tiếp)
 • !all + casi (phát tất cả)
 • !mic (lên mic)
 • !unmic (xuống mic)
 • !mk (thêm nhạc yêu thích)
 • !playfav (phát nhạc yêu thich)
 • !rmall (xóa list)
 • !unplayfav (xóa nhạc)
 • !server 1/2
 • !au [nick] (thêm admin bot)
 • !ru [nick] (xóa admin bot)