Vui lòng đọc bài viết này

musicbot 
  • Để tải và sử dụng được phần mềm trong website này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới
  • Dùng phần mềm này để tắt windows defender của window trước khi cài đặt phần mềm trên website này vào máy tính
  • Máy tính phải có net framework 4.8

  • Bước 1 Tắt Real-time-protection như hình dưới

  • Bước 2 mở phần mềm defender đã tải về, click Disable Windows Defender

Recommended Posts